BEELEN CS architecten bv

architectuur en ontwerpoplossingen

Prikkelende ideeën en deskundige kijk op ruimte.
Creatieve en reële plannen met een realistische kijk op budget en kennis van bouwkosten.

Veelzijdig full service architectenbureau voor nieuwbouw, verbouw en uitbreiding met dienstverlening over het hele traject vanaf de eerste schets tot en met de oplevering.

www.beelencs.nl

Thallia groep bv

Specialist in het herbestemmen van cultureel erfgoeden ontwikkelen van zorgvastgoed.

focus
De kern van ons werk ligt in de initiatieffase: het opzetten van een realistisch plan alvorens er een compleet uitgewerkt ontwerp noodzakelijk is.
In de planfase wordt de haalbaarheid onderzocht aan de hand van bereidheid van overheden, het onderzoeken van financieringsvormen en het opzetten van een realistische exploitatie.

Van initiatieffase tot en met realisatie
De Thallia groep heeft de kennis en kunde om een plan tot een ontwerp uit te werken, vergunningen te verzorgen en een plan te tot en met de uitvoering te realiseren. Het staat een opdrachtgever vrij om een eigen partner voor deze werkzaamheden aan te dragen.

www.thalliagroep.nl